Nộp thuế điện tử: Bước tiến mới của kỷ nguyên công nghệ

Chúng ta có thể thấy Internet đã và đang chi phối cuộc sống trong hầu như mọi lĩnh vực, từ bác sĩ, kĩ sư, thầy giáo đến nhân viên làm việc văn phòng. Internet thật sự là công cụ đắc lực trong việc hỗ trợ con người ở mọi lĩnh vực. Hòa chung với kỉ nguyên công nghệ 4.0 này, sự ra đời của nộp thuế điện tử không chỉ là một điều tất yếu mà còn là “phát minh” giúp giải quyết các vấn đề mà nộp thuế truyền thống chưa làm được. Cụ thể, theo tiêu chí đánh giá của WB, cải cách thủ tục hành chính đóng vai trò trọng tâm trong “chỉ số nộp thuế”. Bởi vậy, trong những năm qua, ngành thuế đã tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục giấy tờ với tiêu điểm là cắt giảm, đơn giản hóa, điện tử hóa…

Continue Reading Nộp thuế điện tử: Bước tiến mới của kỷ nguyên công nghệ