Kê khai thuế nhanh chóng với hóa đơn điện tử

Bước đầu chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử nhiều doanh nghiệp đặt ra vấn đề rằng liệu khi kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử có khác gì so với việc kê khai bằng hóa đơn giấy. Đặc biệt với với các lĩnh vực như xăng dầu, lượng hóa đơn bán lẻ xăng dầu mỗi ngày xuất ra là rất lớn, vậy khi sử dụng hóa đơn điện tử thì việc kê khai thuế có trở nên thuận lợi không? Cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử trong bài viết dưới đây.

Có thể hiểu một cách đơn giản, hóa đơn điện tử là tập hợp các dữ liệu thông điệp điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được người sử dụng khởi tạo, lập, gửi hóa đơn, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Chính vì vậy, hóa đơn điện tử là một hình thức hóa đơn đảm bảo đầy đủ tính pháp lý theo quy định và là căn cứ quan trọng để hạch toán kế toán và kê khai thuế.

Các cơ quan thuế cũng khuyến khích các doanh nghiệp nên sớm chuyển đổi sang hình thức sử dụng hóa đơn điện tử, thay thế phương thức làm việc thủ công truyền thống như trước đây.

kê khai thuế bằng hóa dơn điện tử

Việc kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử về cơ bản được thực hiện giống như các loại hình hóa đơn trước đây. Điểm khác biệt lớn nhất khi kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử đó chính là doanh nghiệp bạn sẽ không bắt buộc kê khai hóa đơn điện tử bán ra, mà chỉ cần kê khai đầy đủ hóa đơn mà doanh nghiệp mua vào. Đặc biệt kê khai thuế với hóa đơn điện tử doanh nghiệp có thể kê khai hóa đơn một cách nhanh chóng, không cần đến các cơ quan thuế hay mất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính kê khai. Đây chính là ưu điểm vượt trội so với hóa đơn giấy khi mà các doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan thuế, phụ thuộc hoàn toàn vào giờ làm việc hành chính của cơ quan để có thể kê khai.

Nộp thuế điện tử: Bước tiến mới của kỷ nguyên công nghệ

Thước đo chất lượng chuẩn mực của báo cáo tài chính

Kê khai hóa đơn điện doanh nghiệp thực hiện kê khai hóa đơn thu mua theo đúng danh mục thuế suất vào tờ khai thuế giá trị gia tăng rồi gửi cho cơ quan thuế nhanh chóng quá đường điện tử.
Trường hợp doanh nghiệp có phát hiện một số sai sót trong bản kê khai. Khi đó, cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin về hóa đơn để tiến hành kiểm tra, hoặc cơ quan thuế tự động tra cứu, đối soát thông tin về hóa đơn được lưu giữ trên cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Đây chính là ưu điểm vượt trội mà khi doanh nghiệp kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử nhận được, còn khi sử dụng hóa đơn giấy, mỗi lần có sai sót việc kiểm tra, đối chiếu, sửa chữa là vô cùng khó khăn, tốn rất nhiều thời gian, công sức của cả các doanh nghiệp và cơ quan thuế.
Việc kê khai thực hiện theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Như vậy, có thể rút ra kết luận rằng, việc kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử là vô cùng thuận lợi, nhanh chóng và dễ dàng, mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế hơn hẳn so với hình thức hóa đơn giấy. Sắp tới thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn, hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp ở hầu khắp các lĩnh vực đã chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là tín hiệu đáng mừng khi các doanh nghiệp nhận ra lợi ích vượt trội của hóa đơn điện tử và triển khai thực hiện theo chủ trương.