Nộp thuế điện tử: Bước tiến mới của kỷ nguyên công nghệ

Rate this post

Chúng ta có thể thấy Internet đã và đang chi phối cuộc sống trong hầu như mọi lĩnh vực, từ bác sĩ, kĩ sư, thầy giáo đến nhân viên làm việc văn phòng. Internet thật sự là công cụ đắc lực trong việc hỗ trợ con người ở mọi lĩnh vực. Hòa chung với kỉ nguyên công nghệ 4.0 này, sự ra đời của nộp thuế điện tử không chỉ là một điều tất yếu mà còn là “phát minh” giúp giải quyết các vấn đề mà nộp thuế truyền thống chưa làm được.

Cụ thể, theo tiêu chí đánh giá của WB, cải cách thủ tục hành chính đóng vai trò trọng tâm trong “chỉ số nộp thuế”. Bởi vậy, trong những năm qua, ngành thuế đã tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục giấy tờ với tiêu điểm là cắt giảm, đơn giản hóa, điện tử hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đồng thời giảm chi phí tuân thủ, giảm thủ tục hành chính cho Ngân sách nhà nước.

Tính đến hết tháng 10/2019, hệ thống khai thuế điện tử đã triển khai tại các tỉnh, thành phố và 100%  chi cục thuế trực thuộc. Số lượng doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,29% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước.

thuế điện tử

Số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế đạt tỷ lệ 98,62%. Tất cả các tỉnh đã triển khai với tỷ lệ 93,68% doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử.

Những cải cách thủ tục hành chính về thuế trong thời gian qua đã tạo thuận lợi cho người nộp thuế, được cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam ghi nhận. 

Báo cáo môi trường kinh doanh 2020 của WB đã đánh giá, ghi nhận những cải cách thủ tục hành chính thuế của Việt Nam trong thời gian qua. Theo đó, chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc trên bảng xếp hạng. 

Số giờ nộp thuế giảm từ 351 giờ xuống 237 giờ, giảm 114 giờ; trong đó, 94 giờ giảm là do cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về khai thuế giá trị gia tăng, 20 giờ giảm là do những cải cách về nộp và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số lần nộp thuế giảm từ 10 lần xuống còn 6 lần, giảm 4 lần thủ tục về thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng mức thuế suất trên lợi nhuận giảm từ 37,8% xuống 37,6%

Như vậy với phương thức nộp thuế điện tử, các thủ tục giấy tờ đã được cắt giảm mạnh mẽ, đáp ứng được tiêu chí đánh giá của WB đề ra. Chỉ với chữ ký số và chứng thư số đã được kê khai với Cơ quan Thuế, người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch mà không cần thực hiện các thủ tục hành chính phức tạp và mất thời gian khác. Quả thực không quá khi nói rằng nộp thuế điện tử là một bước tiến lớn trong ngành thuế nói riêng và kỷ nguyên công nghệ số nói chung.

https://kienthucxahoi.com/

https://kienthucxahoi.com/cong-nghe/