Hóa đơn điện tử khi bị sai có bắt buộc phải làm biên bản hủy không?

Rate this post

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, đây cũng là khoảng thời gian các doanh nghiệp bắt đầu tìm hiểu và chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, do thói quen sử dụng hóa đơn giấy đa lâu, nay chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử nên cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Một trong những vướng mắc mà nhiều doanh nghiệp còn gặp phải hiện nay đó chính là nếu hóa đơn điện tử bị sai sót thì có bắt buộc phải tiến hành làm biên bản hủy hóa đơn hay không? Cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây.

hóa đơn khi bị sai có bắt buộc phải hủy không

Việc sử dụng hóa đơn điện tử đang mang lại những kết quả tốt không chỉ giúp DN, người nộp thuế mà còn cho cả các cơ quan thuế. Sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp và người nộp thuế giảm chi phí tuân thủ nghĩa vụ thuế; giúp cơ quan thuế và cơ quan khác thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của mình. Hóa đơn điện tử giúp ngành Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn.  Điều này mang lại những lợi ích thiết thực khi mà toàn bộ DN triển khai hóa đơn điện tử, thì ngành Thuế sẽ có hệ thống cơ sở dữ liệu về hóa đơn, từ đây có thể phục vụ hiệu quả cho công tác thanh, kiểm tra, hoàn thuế.. của các doanh nghiệp. Sử dụng hóa đơn điện tử cũng giúp cơ quan thuế giảm tải áp lực công việc, giải phóng nguồn nhân lực.
Ngoài ra, hóa đơn điện tử còn đóng vai trò quan trọng đối với cơ quan hải quan tại các cửa khẩu, sân bay, giúp cơ quan này có thể nhanh chóng có được thông tin để thực hiện hoàn thuế. Cơ quan thuế và các cơ quan khác của Nhà nước không tốn chi phí thời gian đối chiếu hóa đơn như hiện nay.
Tuy nhiên khi sử dụng hóa đơn điện tử nhưng có sai sót trong quá trình tạo lập thì các doanh nghiệp cần phải xử lý như thế nào? Đối với hóa đơn điện tử có sai sót thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu biên bản điều chỉnh, biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản hủy hóa đơn như hóa đơn giấy bình thường. Tiếp đó, bên bán phải tiến hành nộp thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế theo các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế.
Đối với trường hợp phát hiện ra hóa đơn điện tử có sai sót sau khi đã lập và gửi cho người mua nhưng bên bán chưa giao hàng hóa, dịch vụ hoặc đối với trường hợp người bán đã lập hóa đơn và gửi cho người mua nhưng cả bên bán và bên mua chưa kê khai thuế thì sẽ tiến hành hủy hóa đơn điện tử khi có sự đồng ý và xác nhận của cả bên bán và bên mua. Đối với hóa đơn điện tử đã hủy bên bán vẫn phải lưu trữ hóa đơn này theo thời gian quy định.
Tiếp đó bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua. Trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

https://kienthucxahoi.com/thuoc-do-chat-luong-chuan-muc-cua-bao-cao-tai-chinh/

https://kienthucxahoi.com/nop-thue-dien-tu-buoc-tien-moi-cua-ky-nguyen-cong-nghe/